• Hải Thượng Lãn Ông
 • Hải Thượng Lãn Ông nói về các thiếu sót trong việc chữa bệnh

  Hải Thượng Lãn Ông

  Chẩn bệnh không biết lẽ âm dương, nghịch tùng. Đó là thiếu sót thứ nhất trong điều trị

  Học thầy tiếp thu không đầy đủ chỉ làm những thuật lặt vặt, nói sai lý lẽ, bịa tên bệnh để tự khoe công. Dùng châm bừa bãi  gây hại. Đó là thiếu sót thứ 2 trong điều trị

  Không biết thích nghi với từ hoàn cảnh, giàu hay nghèo, sang hay hèn,  cảnh huống hậu hay bạc, hình vóc rét hay ấm. Không thích nghi với ăn uống, không phân biệt người khỏe, người yếu, không biết so sánh phân loại cho những hoàn cảnh khác nhau đó, để lòng mình tự rối loạn, không còn sáng suốt. Đó là thiếu sót thứ ba trong điều trị.

  Chẩn bệnh mà không hỏi xem nguồn gốc sinh bệnh ban đầu, không hỏi tới nỗi lo buồn hoạn nạn, sự ăn uống mất điều độ, sự làm lụng quá mức, hoặc là có bị thương vì độc hại nào, đã vội cầm mạch, thì sao có thể trúng bệnh được. Vậy mà đã vội gọi bừa tên bệnh, là người thầy thuốc kém. Đó là điều thiếu sót thứ bốn trong điều trị.

  Bậc thông minh không đợi trị bệnh khi đã phát sinh mà trị từ khi chưa có bệnh, không đợi có loạn rồi mới dẹp, mà ngừa dẹp từ khi chưa có loạn. Bệnh đã hình thành rồi mới trị, loạn đã dấy lên rồi mới dẹp có khác gì bị khát mới lo đào giếng, có giặc rồi mới rèn đúc binh khí, thì đã muộn quá.

  - Hình thể yếu, khí hư hao thì chết
  - Hình khí hữu dư mà mạch khí bất túc là hiện tượng chết
  - Mạch khí hữu dư mà hình khí bất túc thì sống
  - Vì vậy nguyên tắc lớn của việc chuẩn đoán bệnh là việc đứng ngồi có mức thường
  - Ra vào làm lụng có mức, để chuyển hóa cho tinh thần sáng tỏ
  - Cần phải giữ cho lòng trong lặng, xem xét trên dưới nắm được cái tà của bát chính, phân biệt bộ vị ngũ tạng ở trong, xem xét sự động tĩnh của mạch.

   
  Theo Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh

  Tin tức gần đây

  Bản quyền thuộc về tuvanchuabenh.vn
  Dược sĩ tư vấn: 0969.878.299 - 0904.032.499
  Lượt truy cập: 36666
  Đang trực tuyến: 10